Ubezpieczenia

W ramach działalności brokerskiej obsługuje cały portfel ubezpieczeń

 • Ubezpieczenia majątku firmy i osób fizycznych
 • Zabezpieczenie działalności firmy przed roszczeniami osób trzecich
 • Zabezpieczenie płynności finansowej firmy - m.in. poprzez gwarancje ubezpieczeniowe
 • Ubezpieczenia komunikacyjne - flotowe i indywidualne
 • Odpowiedzialność cywilna: firmy, członków Zarządu, kierownictwa
 • Ryzyka kontraktowe budowy i montażu
 • Odpowiedzialność przewoźnika
 • Mienie w transporcie (cargo)
 • Zabezpieczenie finansowe na wypadek przerw w działalności
 • Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków
 • Ubezpieczenia kosztów leczenia w ramach podróży służbowych i wyjazdów turystycznych
 • Ubezpieczenia na życie
 • Grupowe ubezpieczenia pracowników firmy
 • Programy kapitałowe, PPK