Bezpieczeństwo

Biuro Usług  Brokerskich Anna Rakuz Broker Ubezpieczeniowy, z siedzibą  w Szczecinku ul. Strażacka 2,  działa na rzecz klienta,  współpracując   z wieloma  Ubezpieczycielami  zarejestrowanymi  na   stronach www.knf.gov.pl, wyszukiwanie:  https://www.knf.gov.pl/podmioty/wyszukiwarka_podmiotow      –  zgodnie  z  aktualną  ustawą  z  dnia  15 grudnia 2017r  o dystrybucji   ubezpieczeń / Dz. U. 2017 poz. 2486/.  
Podstawą działania Brokera jest Zezwolenie Nr  2125/15 i  wpis do rejestru brokerów   / https://snu.knf.gov.pl/SNU_ONLINE/,  prowadzony  przez  Komisję  Nadzoru  Finansowego http://www.knf.gov.pl .

Na podstawie Art. 26 § 1 ust. 3 Ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym, broker ubezpieczeniowy zobowiązany jest zachować w tajemnicy wszystkie informacje uzyskane w związku z wykonywaniem czynności brokerskich. Za zachowanie tajemnicy ponosi odpowiedzialność karną.
 
Broker wskazując i omawiając kilka ofert towarzystw ubezpieczeń, kieruje się wyłącznie potrzebami swojego klienta. Z tego względu, polegając na opinii brokera, możecie Państwo dokonać wyboru lepszego wariantu ubezpieczenia.
 
Broker jest zobowiązany udzielić pisemnej porady swojemu mocodawcy, w oparciu o rzetelną analizę ofert w liczbie wystarczającej do opracowania rekomendacji najwłaściwszej umowy ubezpieczenia.
 
Współpraca brokera ubezpieczeniowego z Klientem odbywa się na podstawie udzielonego pełnomocnictwa lub zawartej umowy o współpracy.

Czynności wykonywane przez brokera są nieodpłatne dla Klienta. Natomiast wynagrodzenie stanowi /kurtaż/, który ma ma charakter prowizji od zapłaconej przez klienta składki /rodzaj marży handlowej wypłacanej przez Ubezpieczyciela sfinalizowanej umowy ubezpieczenia

Broker za swoje działania ponosi odpowiedzialność cywilną, którą musi obowiązkowo ubezpieczyć w wysokości co najmniej 1.000.000 € na jedno zdarzenie oraz 1.500.000 € na wszystkie zdarzenia. Ponadto broker musi dawać rękojmię należytego wykonywania zawodu, co wyraża się w wymogu posiadania odpowiedniego doświadczenia zawodowego i znajomości rynku ubezpieczeniowego.